Reforma del pas

El Pas del Crist Jacent necessita una urgent actualització per motius d'edat i risc d'accident. Malauradament pels Portants és molt difícil costejar completament els costos associats, i és per això que demanem la seva col.laboració.

Continue reading

Restauració de la imatge

El Crist Jacent, obra d'en Josep Viladomat i Massana, és una de les obres més rellevants de la Setmana Santa Lleidatana. Tanmateix el pas del temps fa que l'escultura demani una restauració per la qual els Portants necessiten aportacions dels fidels per costejar-la.

Continue reading

Obra social

De vegades els Portants reben demandes d'ajuts per diferents motius. Aquesta borsa de caritat i d'ajuts es dedica a donar resposta a aquestes sol.licituds.

Continue reading