Resums anteriors a 2023

En aquesta serie es fa un recordatori dels documents més destacats dels darrers anys referents a la Setmana Santa lleidatana, incloent processons  i les dificultats sobrevingudes en temps de la pandèmia, documents, etc...

Resums anteriors a 2023 Inclou Els Següents 2 Missatges
Relacionats