Avís Legal

1. Titularitat del lloc web.

Aquest lloc web està gestionat pel Grup de Portants del Crist Jacent de la Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Lleida, en endavant, Els Portants, inscrita en el Registre d’Associacions, amb el CIF con el número G25682972.

El domicili social dels Portats s’estableix, als efectes d´aquest AVÍS LEGAL, en el domicili particular localitzat al Carrer Alcalde Costa 10, 4-1 25002 de Lleida. Es pot contactar a través del formulari de contacte de la web.

2. Termes i Condicions.

Es fa constar que l’usuari accedeix voluntariament a la pàgina Web.

L’ús del lloc web atorga la condició d’Usuari, tant si és persona física o jurídica, i obligatoriament implica l’aceptació completa, plena i sense limitacions de totes i cadascuna de les clausules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. L’accés doncs NO implica l’establiment de cap tipus de relació, comercial o de cap altre tipus contractual, entre els Portants, i l’Usuari.

L’Avís Legal dels Portants, establert pels serveis prestats a través del lloc Web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus, quan els Portants ho considerin oportú o amb la finalitat dadequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Cada vegada que utilitzeu aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privadesa vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està d’acord amb ell.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar el lloc Web i els continguts d’acord amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest avís legal oa qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen el lloc web, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats, tenint en compte especialment que els Portants forma part activa de l’Església Catòlica, no podent fer un ús de els continguts que atempti contra aquella ni contra els principis que la inspiren.

3. Serveis.

Els Portants ofereix determinats serveis als Usuaris, sotmesos als termes i condicions particulars indicats en aquest lloc Web, l’Usuari ha de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa al contrari, del compliment del que expressa l’Avís Legal.

En el cas de YouTube, l’usuari accepta els Termes del servei dels seus partners. La connexió al compte de YouTube implica l’acceptació dels vostres Termes de Serveis que podeu llegir aquí: https://www.youtube.com/t/terms

4. Continguts.

Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del qual els Portants és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se el Grup la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. Els Portants no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web, proporcionats o publicats.

Queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels Usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’Usuaris, en particular els continguts que estiguin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit dels Portants o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

5. Limitació de Responsabilitat.

Els Portants no garanteix l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’Usuari d’aquest lloc web, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.Els Portants, no es responsabilitzen del mal ús que l’Usuari pugui fer d’aquest lloc web. Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida a través del lloc web dels Portants.

6. Propietat Intel·lectual e Industrial.

L’accés a aquest lloc web no proporciona llicències sobre la propietat intel·lectual dels Portants ni sobre la propietat intel·lectual de tercers que hi estigui incorporada. La còpia o utilització de tot o part del contingut d’aquest lloc web o el seu enllaç amb un altre lloc web aliè als Portants, sense autorització prèvia i expressa d’aquesta, es considerarà apropiació indeguda a tots els efectes legals. En especial, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats o efectes que de qualsevol manera puguin fer malbé els principis de la moral catòlica.

7. Navegació i Seguretat.

Els Portants esmercen els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es faci en les millors condicions. Per a la visualització òptima d’aquest lloc web seria convenient disposar d’una versió Internet Explorer 6.01 o superior o bé Netscape 6.0 o superior, per a una visualització correcta es recomana una resolució mínima de 800×600 px.

8. Legislació aplicable i tribunals competents.

 

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que es puguin derivar estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que es pugui suscitar entre l’Usuari i els Portants per l’ús d’aquest lloc web, se n’acorda la submissió als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, amb expressa renúncia al fur propi, si en tenen.